Rakennusarkkitehti Taina Valkeavirta
Adlercreutzinkatu 23, 06100 Porvoo
toimisto@valkeavirta.fi
Puh. 040-5435 350, 0400-667 414

Palvelut • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
 • Hankesuunnittelu ja kustannusarvioiden laadinta
 • Korjausrakennussuunnittelu
  • Peruskorjausten suunnittelu
  • Julkisivujen sekä parvekkeiden korjaussuunnitelmat
  • Maalaussuunnitelmat
 • Piha- ja vihersuunnittelu
 • Väri- ja sisustussuunnittelu
 • Kalustamissuunnitelmat
 • Asumispalvelu

Kuinka rakennusprosessi etenee?


1. HankesuunnitteluvaiheHankesuunnitteluvaiheessa käymme läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet. kartoitamme kokonaistilannetta asiakasta kuunnellen. Kartoitamme tilanteen jaarvioimme kustannuksia. käynnistää varsinaisen suunnittelu, josta laaditaan suunnittelusopimus. Pohjalta voidaan käynnistää itse suunnittelu, joista laaditaan erillinen suunnittelusopimus. Joskus käyttäjä päätyy esim. kustannusarvion jälkeen muihinlaisiin ratkaisuihin. Asumispalvelumme auttaa verkostoineen tämänkaltaisissa tilanteissa.


2. SuunnitteluvaiheAsiakkaan ideoita ja suunnitelmia sekä muita lähtötietoja (Asemakaava, erilaiset tutkimukset yms.) hyväksikäyttäen toimistomme laatii alustavat ehdotussuunnitelmat,joista jalostetaan yhdessä asiakkaan kanssa yleissuunnitelma. Mahdollisesti tarvittavat rakenne-, LVI-, sähkö- tai muut erikoissuunnitelmat hankitaan tässä vaiheessa. Tämän jälkeen laaditaan pääpiirustukset, joiden avulla haetaan rakennuslupaa. Mikäli rakennushanke vaatii poikkeusluvan eli suunnittelutarveratkaisun, avustamme sen hakemisessa. Rakennuslupapiirrosten jälkeen piirretään työpiirustukset, joita käytetään itse rakentamisvaiheessa. Suunnitteluvaiheen päättää mahdolliset urakkatarjoukset, joissa kilpailutetaan rakennusvaiheen eri työt.


3. RakennusvaiheUrakkatarjouksista valitaan eri alojen urakoitsijat. Toimistomme verkostoilla löydät oikean tekijän oikeaan työhön. Rakentamisen aikana pääsuunnittelija seuraa työtä ja varmistaa, että työ vastaa suunnitelmia, osallistuu mahdollisiin työmaakokouksiin sekä neuvottelee rakennuttajan ja muiden työtä tekevien kanssa. Rakentamisen päätteeksi varmistetaan työn oikeellisuus jälkitarkastuksena sekä laaditaan loppupiirustukset käyttäjälle.